9992019.com,长联梦中费吟呻,只把残篇留与人。大地风浪千古恨,小园花柳不时春。——近当代·程滨《三朝记梦之中国残疾人联合会句》

拥阶桐叶,敲窗寒雨,算西风、究竟成何事。岁暮登楼,叹照旧,幽怀难寄。况黄昏,家山万里。读游侠传,与畸人侣,笑飘零,不关天意。燕筑吴箫,1尊酒,目无馀子。到现行反革命,埋忧无地。——近当代·冯永军《解佩令》

相关文章