9992019.com,人生空自苦,何不逐兴奋?繁华能几世,再至成丘墟。衰草没篱落,云是古贤居。古贤成膏土,空肥所植株。人心非草木,万感毁晏如。不觉百余年寿,能有几日馀?尧舜勋赫赫,浮云过神舞。虎魄如返本,寂然一事无。——近今世·程滨《和陶归园田居伍首
其四》

断梦寻思半是哀,漫天暝色黯窗台。红巾不蘸儒生泪,好感哪个人怜屈正则才。砚涸丹黄成永诀,面傅粉墨竟今后。此身遭遍别人妒,不抵苍天妒叁回。——近今世·程滨《某日决烦难于贾毅君翌日作此》

相关文章