9992019.com,太空孤洁博何人怜。秋深小寒横天。初尝握别恨绵绵。懒看婵娟。莫怨浊流横溢,雨余芳草犹鲜。江潮滚滚振心弦。且看尘烟。——近今世·乐时鸣《画堂春
伤别》

剩有沙鸥数点飞,石栏桥畔昔人稀。柳阴撑出孤舟小,白发斜阳缓缓归。——近当代·潘乐乐《口占》

相关文章