9992019.com,花风初掣。趁新晴好,试理轻楫。漱珠桥下流水,闻呜咽处,再难清澈。底事年年密约,忍轻与抛撇。顿触起、要眇閒情,近岸梅苞似心结。那堪预惜芳菲节。便千红、过眼无人悦。繁华料成香土,检旧日、艳怀应别。且莫流连,空惹相思历乱难掇。想翠袖、折得春归,笑撚看新月。——近今世·陈永正《雨霖铃》

翠笼颦,娇凝醉。绰约竞争妩媚。舞时一顾自倾城,不许东风回避。华露浓,春容悴。记得沈香曾倚。壹从沧海未重返,近来明珠有泪。——近今世·陈永正《满宫花
洛阳花》

相关文章