9992019.com,碎梦南窗敲急雨,苍凉此际什么人听。红尘本自不须晴。堪怜独坐,眷想卖花声。哪个人道天涯春唤觉,迢遥底是归程。还近日夜几个人醒。出门忽见,孤月堕平明。——近今世·陈永正《临江仙
元宵节风雨临明见月》

平仄行吟年复年,萤屏照眼接灯妍。喧尘与自己渐无碍,结网于斯应有缘。情自醉人何必酒,事非如意总难全。但存壹念须尊重,风雨由他窗外旋。——梁国·陈忠平《缘》

相关文章